Nhỏ mũi NASIVIN 0.025%

149,000 

✔️LÀM TAN ĐỜM NHANH
✔️THÔNG THOÁNG ĐƯỜNG THỞ
✔️KHỎI NGẠT MŨI
✔️GIẢM VIÊM XOANG