0 sp - 0 đ Giỏ hàng

Hạt Giống Rau - Củ - Quả

Mã SP: 2024
Quy cách:
gói 1g
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 30,000 đ
Mã SP: 2436
Quy cách:
Gói 5g
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 30,000 đ
Mã SP: 2360
Quy cách:
Gói 0.1 g
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 30,000 đ
Mã SP: 2616
Quy cách:
Gói 0.1 gam
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 55,000 đ
Mã SP: 2712
Quy cách:
Gói 05 gam
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 40,000 đ
Mã SP: 2533 -1
Quy cách:
Gói 100 hạt
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 60,000 đ
Mã SP: 2023
Quy cách:
Gói 8 hạt
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 45,000 đ
Mã SP: 2300-1
Quy cách:
Gói 10 hạt
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 40,000 đ
Mã SP: 2022
Quy cách:
Gói 5 hạt
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 45,000 đ