0 sp - 0 đ Giỏ hàng

Hạt giống Hoa

Mã SP: TC
Quy cách:
Gói 6 hạt
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 55,000 đ
Mã SP: DYTS
Quy cách:
0.02G
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 25,000 đ
Mã SP: DYTMIX
Quy cách:
0.02G
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 25,000 đ
Mã SP: 1718-1
Quy cách:
Gói 2g
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 95,000 đ
Mã SP: 1107.
Quy cách:
Gói 0.15g
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 35,000 đ
Mã SP: 1684
Quy cách:
Gói 9 hạt
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 45,000 đ
Mã SP: 1718
Quy cách:
Gói 2 hạt
Tình trạng: Hết hàng
Giá: 60,000 đ
Mã SP: CUCBAOXUAN
Quy cách:
Gói 5 hạt
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 25,000 đ
Mã SP: 0875
Quy cách:
Gói 0.3g
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 35,000 đ