0 sp - 0 đ Giỏ hàng

2401... Bầu Bí -Đậu Hà Lan - Đậu đũa(2401...)

Mã SP: 2445
Quy cách:
Gói 3 gam
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 40,000 đ
Mã SP: 2444
Quy cách:
Gói 5 hạt
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 45,000 đ
Mã SP: 2443
Quy cách:
Gói 1.5 gam
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 25,000 đ
Mã SP: 2442
Quy cách:
Gói 1.5g
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 25,000 đ
Mã SP: 2441
Quy cách:
Gói 2g
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 35,000 đ
Mã SP: 2440
Quy cách:
Gói 10 hạt
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 35,000 đ
Mã SP: 2439
Quy cách:
Gói 3 hạt
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 60,000 đ
Mã SP: 2438
Quy cách:
Gói 3 hạt
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 55,000 đ
Mã SP: 2437
Quy cách:
Gói 10 hạt
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 35,000 đ