0 sp - 0 đ Giỏ hàng

2300... Ớt - Cà chua - Cà tím

Mã SP: 2389
Quy cách:
SET 5 HẠT
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 50,000 đ
Mã SP: 2388
Quy cách:
Gói 0.03g
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 50,000 đ
Mã SP: 2387
Quy cách:
GÓI 6 HẠT
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 65,000 đ
Mã SP: 2386
Quy cách:
Gói 8 hạt
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 60,000 đ
Mã SP: 2385
Quy cách:
Gói 5 hạt
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 65,000 đ
Mã SP: 2384
Quy cách:
Gói 0.1g
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 30,000 đ
Mã SP: 2383
Quy cách:
Gói 0.1 gam
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 35,000 đ
Mã SP: 2382
Quy cách:
Gói 15 hạt
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 35,000 đ
Mã SP: 2381
Quy cách:
Gói 0.3g
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 25,000 đ