0 sp - 0 đ Giỏ hàng

2001... Dưa leo Mexico - Dưa leo - Dưa lưới - Dưa hấu

Mã SP: 2030
Quy cách:
Gói 3 hạt
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 50,000 đ
Mã SP: 2029
Quy cách:
10 hạt
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 45,000 đ
Mã SP: 2028
Quy cách:
Gói 0.3g
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 25,000 đ
Mã SP: 2027
Quy cách:
Gói 0.5 gam
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 25,000 đ
Mã SP: 2026
Quy cách:
Gói 1gam
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 35,000 đ
Mã SP: 2025
Quy cách:
gói 1g
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 35,000 đ
Mã SP: 2024
Quy cách:
gói 1g
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 30,000 đ
Mã SP: 2023
Quy cách:
Gói 8 hạt
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 45,000 đ
Mã SP: 2022
Quy cách:
Gói 5 hạt
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 45,000 đ