0 sp - 0 đ Giỏ hàng

1100...Oải Hương - Hoa Hồng - Linh Lan - Mao Lương - Hoắc Hương

Mã SP: 1107.
Quy cách:
Gói 0.15g
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 35,000 đ
Mã SP: 1118-1
Quy cách:
Gói 0.1 g
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 30,000 đ
Mã SP: 1109-1
Quy cách:
Gói 3 hạt
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 35,000 đ
Mã SP: 1113-1
Quy cách:
Gói 0.1g
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 30,000 đ
Mã SP: 1121
Quy cách:
Gói 3 hạt
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 45,000 đ
Mã SP: 1120
Quy cách:
Gói 0.2 ram
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 35,000 đ
Mã SP: 1119
Quy cách:
Gói 10 hạt
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 50,000 đ
Mã SP: 1118
Quy cách:
Gói 0.2 ram
Tình trạng: Hết hàng
Giá: 50,000 đ
Mã SP: 1117
Quy cách:
Gói 10 hạt
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 45,000 đ