0 sp - 0 đ Giỏ hàng

0200...Tử La Lan + Phong Lữ Thảo - Mào gà

Mã SP: TLLKEP
Quy cách:
05 HẠT
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 30,000 đ
Mã SP: TLLĐƠN
Quy cách:
Gói 5 hạt
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 35,000 đ
Mã SP: PLT
Quy cách:
Gói 0.3 ram
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 25,000 đ
Mã SP: MGL
Quy cách:
0.2G
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 15,000 đ
Mã SP: MGB
Quy cách:
0.2G
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 15,000 đ
Mã SP: 0222
Quy cách:
5 hạt
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 40,000 đ
Mã SP: 0221
Quy cách:
4 hạt
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 55,000 đ
Mã SP: 0220
Quy cách:
Gói 0.05 Ram
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 50,000 đ
Mã SP: 0219
Quy cách:
Gói 10 hạt
Tình trạng: Còn hàng
Giá: 55,000 đ